Raport ESG

2020

Przewiń

film_menu

Raport ESG

2020

Raport ESG

2020

Przewiń

01

O GTC

grafika_1
Fundamentem Grupy GTC są ludzie: nasi pracownicy, najemcy i inwestorzy.
To z myślą o człowieku i jego potrzebach działamy nie zapominając jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie.

02

Środowisko

Naszą ambicją jest prowadzenie biznesu tak, aby przyczyniać się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

Naszą ambicją jest prowadzenie biznesu tak, aby przyczyniać się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

ilu_facet

Realizujemy 10 celów zrównoważonego rozwoju:

5
6
8
7
7
9
10-cel
11
12
13
17
5
6
7
8
9
10-cel
11
12
13
17
Group 239
Działamy zgodnie z naszą polityką rozwoju portfela nieruchomości przyjaznych środowisku
Wszystkie nasze nowe inwestycje oraz – jeśli to tylko możliwe – inwestycje już zrealizowane, będą spełniały kryteria certyfikatów zrównoważonego budownictwa i zapewniały bezpieczeństwo i komfort użytkowników.
84% naszych nieruchomości posiada certyfikaty środowiskowe
W 2020 r. opracowaliśmy i wdrożyliśmy założenia strategicznego dokumentu pt. „Green Bond Framework”, określającego wytyczne emisji przez spółki naszej Grupy zielonych obligacji. Środki pozyskane w ten sposób chcemy wykorzystywać do finansowania lub refinansowania istniejących i przyszłych projektów promujących energooszczędność i korzystanie z alternatywnych źródeł energii. Dużym sukcesem okazała się pierwsza emisja dziesięcioletnich obligacji na rynku węgierskim, na łączną kwotę 110 mln EUR, została zrealizowana 3 grudnia 2020 r.
Previous
Next
Działamy zgodnie z naszą polityką rozwoju portfela nieruchomości przyjaznych środowisku
Wszystkie nasze nowe inwestycje oraz – jeśli to tylko możliwe – inwestycje już zrealizowane, będą spełniały kryteria certyfikatów zrównoważonego budownictwa i zapewniały bezpieczeństwo i komfort użytkowników
84% naszych nieruchomości posiada certyfikaty środowiskowe
W 2020 r. opracowaliśmy i wdrożyliśmy założenia strategicznego dokumentu pt. „Green Bond Framework”, określającego wytyczne emisji przez spółki naszej Grupy zielonych obligacji. Środki pozyskane w ten sposób chcemy wykorzystywać do finansowania lub refinansowania istniejących i przyszłych projektów promujących energooszczędność i korzystanie z alternatywnych źródeł energii. Dużym sukcesem okazała się pierwsza emisja dziesięcioletnich obligacji na rynku węgierskim, na łączną kwotę 110 mln EUR, została zrealizowana 3 grudnia 2020 r.
Previous
Next

Realizowane cele środowiskowe:

6

Cel 6

Czysta woda i warunki sanitarne

Wdrażamy rozwiązania służące zmniejszeniu zużycia wody w naszych budynkach.

7

Cel 7

Czysta i dostępna energia

Wdrażamy rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynków.

 
11

Cel 11

Zrównoważone 
miasta i społeczności

W ramach procesów deweloperskich dokonujemy rewitalizacji terenów zdegradowanych, poprzemysłowych, integrując je na nowo z tkanką miejską.

12

Cel 12

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W budynkach wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu i szybko odnawialne.

Ograniczamy ilość odpadów wytworzonych podczas budowy oraz wdrażamy efektywne systemy gospodarowania odpadami w budynkach.

13

Cel 13

Działania w dziedzinie klimatu

Rozwijamy portfel nieruchomości GTC w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

 
Group 7

Cel 7

Czysta i dostępna energia

Wdrażamy rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynków.

 

03

Społeczeństwo

GTC to przede wszystkim ludzie, zespół, relacje, atmosfera.

180

pracowników i 29 współpracowników, ekspertów i profesjonalistów zaangażowanych w rozwój firmy.

W jaki sposób działamy?

1
Rewitalizujemy obszary miejskie i wspieramy lokalne społeczności.
2
Tworzymy przyjazną ludziom przestrzeń, w której czują się dobrze, co wpływa m. in. na efektywność ich pracy.
3
Codziennie dbamy o bezpieczeństwo komfort naszych najemców, staramy się odpowiadać na ich potrzeby.

1

Rewitalizujemy obszary miejskie
i wspieramy lokalne społeczności.

2

Tworzymy przyjazną ludziom przestrzeń, w której czują się dobrze, co wpływa m. in. na efektywność ich pracy.

3

Codziennie dbamy o bezpieczeństwo komfort naszych najemców, staramy się odpowiadać na ich potrzeby.

Realizowane cele społeczne:

5

Cel 5

Równość płci

Zasady równego traktowania w miejscu pracy zostały zapisane w wewnętrznych dokumentach Grupy GTC, ogólnie dostępnych dla każdego z pracowników.

Pracowników i współpracowników GTC obowiązuje „Polityka Antymobingowa i Antydyskryminacyjna”.

8

Cel 8

Wzrost gospodarczy 
i godna praca

Dążymy do zielonej certyfikacji wszystkich naszych projektów.

Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą.

Promujemy lokalnych przedsiębiorców i produkty regionalne (np. poprzez organizowanie targów i kiermaszy).

9

Cel 9

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Przyczyniamy się do rozwoju nowoczesnej infrastruktury miast.

 

Podejmujemy inicjatywy wspierające rozwój społeczności.

10-cel

Cel 10

Mniej nierówności

Inwestujemy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Serbii, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji, przyczyniając się do rozwoju lokalnych rynków nieruchomości.

11

Cel 11

Zrównoważone 
miasta i społeczności

Tworzymy inkluzywną i przyjazną przestrzeń miejską.

Dbamy, by nasze projekty handlowe i biurowe były dostępne dla wszystkich, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.

Usuwamy bariery architektoniczne. Publicznie prezentujemy nasze projekty lokalnej społeczności przed rozpoczęciem ich realizacji.

17

Cel 17

Partnerstwo na rzecz celów

Angażujemy się w lokalne i międzynarodowe inicjatywy branżowe.

Współpracujemy z lokalnymi władzami w zakresie realizacji projektów społecznych.

04

Zarządzanie

team
Nasza kultura korporacyjna

U podstaw naszej kultury organizacyjnej leżą zasady, które traktujemy jako nasze zobowiązanie wobec pracowników, ale jednocześnie sami również wymagamy przestrzegania poniższych wartości przez wszystkich.

Fundament naszej kultury
korporacyjnej tworzą:

stabilność

różnorodność

odpowiedzialność

dialog

działanie zespołowe

jakość

innowacyjność

od

25

lat z sukcesem rozwijamy naszą działalność, opierając ją na jakościowej ofercie, długoterminowych relacjach i transparentności naszego biznesu.
Przejrzysty ład korporacyjny to fundament naszej firmy. Misja i strategia wytyczają nasze kierunki.

Realizowane cele zarządzania:

8

Cel 8

Wzrost gospodarczy 
i godna praca

Działamy w oparciu o politykę różnorodności, zatrudniając pracowników zróżnicowanych pod kątem płci, wieku, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, pochodzenia kulturowego oraz zapewniając im równe traktowanie w miejscu pracy.

12

Cel 12

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dostarczamy naszym interesariuszom kompleksowe informacje na temat podejścia i wyników GTC w obszarze zrównoważonego rozwoju. Służy temu m.in. niniejszy raportu.

13

Cel 13

Działania w dziedzinie klimatu

Rozwijamy portfel nieruchomości GTC w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wdrożyliśmy strategiczny dokument pt. „Green Bond Framework”, z wytycznymi emisji przez spółki naszej Grupy zielonych obligacji.

8

Cel 8

Wzrost gospodarczy 
i godna praca

Działamy w oparciu o politykę różnorodności, zatrudniając pracowników zróżnicowanych pod kątem płci, wieku, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, pochodzenia kulturowego oraz zapewniając im równe traktowanie w miejscu pracy.

12

Cel 12

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dostarczamy naszym interesariuszom kompleksowe informacje na temat podejścia i wyników GTC w obszarze zrównoważonego rozwoju. Służy temu m.in. niniejszy raportu.

13

Cel 13

Działania w dziedzinie klimatu

Rozwijamy portfel nieruchomości GTC w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

 

Wdrożyliśmy strategiczny dokument pt. „Green Bond Framework”, z wytycznymi emisji przez spółki naszej Grupy zielonych obligacji.

05

Rok 2020

Wspólnie uczyliśmy się nowych regulacji, stawaliśmy w obliczu nowych obostrzeń i reagowaliśmy na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów.

Naszą ambicją jest prowadzenie biznesu tak, aby przyczyniać się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

Dialog

Słowo „dialog” nabrało jeszcze większego znaczenia. W tym szczególnie wymagającym dla nas wszystkich roku staraliśmy się jak najlepiej wspierać naszych najemców, aby mimo przeciwności umożliwić im funkcjonowanie, a niejednokrotnie ocalić przed zamknięciem działalności.

Covid-19

To z myślą o człowieku i jego potrzebach działamy nie zapominając jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie.

Covid-19

To z myślą o człowieku i jego potrzebach działamy nie zapominając jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie.

bbb-rating-a-png-logo-9-145

Pierwszy raz w historii naszej działalności, dwie spółki z grupy:

Globe Trade Centre S.A. oraz GTC Real Estate Development Hungary Zrt, otrzymały rating inwestycyjny BBB- /z perspektywą stabilną.

ul. KOR 45A, 02-146

Warszawa

 

T: +48 22 16 60 700
M: ir@gtc.com.pl

 W: www.gtc.com.pl

© 2021 Glob Trade Centre

Polityka prywatności

Projekt – Logotomia